Gonzaga 2017

7.5cc final race start

 

 

 

 

7.5cc winner, Mauro Braghieri

 

7.5cc runner up, Michael Bertram

 

7.5cc 3rd place, Evert de Ronde Jun

 

7-5cc finalist, Joachim Hof

 

7-5cc finalist, Winfried Ott

 

7-5cc finalist Ludo Smeets